قرار دادن المان در وسط صفحه

قرار دادن المان در وسط صفحه

برای طراحی صفحه در دست ساخت (Under Construction) یک سایت باید لوگو دقیقا در وسط صفحه نمایش قرار می گرفت. (هم به صورت افقی و هم عمودی). قبلا این کار رو با قرار دادن auto برای margin چپ و راست، المان مورد نظر رو، در محور افقی در وسط قرار می دادم و اما برای وسط قرار دادن المان در محور عمودی به مشکل می خوردم و نتیجه کار هم زیاد جالب نبود معمولا!
این دفعه کنجکاو شدم که بدونم راه درست و بدون دردسر که نتیجه درستی داره چیه؟! که عکس داخل صفحه نمایش های متفاوت دقیقا وسط نمایش داده بشه.

Continue Reading